Здраве, чистота и свежест!

ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ за лечение на вагинози (ЕМП)


ЕМП - 1 за бактериална вагиноза

ЕМП - 2 за гъбична вагиноза

ЕМП - 3 за смесена вагиноза

ЕМП - 4 за обща хигиена и профилактика "Комфорт"

Прекрасната Йоанна Викторова и нейното "Разкаяние"
Нека гледаме към бъдещето, а живеем в настоящето! За Вас, скъпи жени и мили момичета!